Origin Tracking Service

product ots

Giới thiệu

Origin Tracking Service
Giải pháp dịch vụ truy xuất nguồn gốc của AzTek

Vấn đề được đặt ra

 • Làm sao để bảo vệ thương hiệu sản phẩm ?
 • Làm sao để bảo vệ người tiêu dùng khỏi hàng giả ?
 • Làm sao để truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác nhất ?
 • Làm sao để hỗ trợ người tiêu dùng có thể xem được nguồn gốc sản phẩm ?

Giải pháp AzTek cung cấp

 • Cung cấp giải pháp dịch vụ truy xuất nguồn gốc nông sản.

  Quản lý sản phẩm bán ra từ khi thành phẩm cho đến hết vòng đời.
 • Hỗ trợ tương tác giữa người tiêu dùng , nhà cung cấp và nhà phân phối.

  Đảm bảo người tiêu dùng có thể an tâm khi biết nguồn gốc sản phẩm.
 • Đảm bảo an toàn thương hiệu.

Lợi ích mà dịch vụ quản lý bảo hành mang lại

 • Xuất và in tem cho từng sản phẩm được bán ra.
 • Quản lý được hồ sơ trên từng sản phẩm mà nhà phân phối bán ra.
 • Cho phép người tiêu dùng kiểm tra sản phầm trước khi mua.
 • Quản lý quá thông tin nguồn gốc sản phầm hành từ khâu nhận bảo hành tới khi trả hàng về cho người
  tiêu dùng.
 • Hỗ trợ người tiêu truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước khi mua.

Tiện lợi cho việc quản lý

tien loi cho quan ly

Đơn giản hóa thao tác là ưu thế của chúng tôi

 • step1
  Bước 1
  Người tiêu dùng quét mã trên tem sản phẩm

 • step2
  Bước 2

 • step3
  Bước 3
  Hiển thị thông tin nguồn gốc sản phẩm

Tổng quan Hệ Thống

Cửa hàng rau sạch

tong quan he thong

App truy xuất nguồn gốc

Cho người tiêu dùng

tien loi cho quan ly

Quét mã tem và hiển thị nguồn gốc sản phẩm