Làm thế nào để bảo vệ nhãn hiệu của bạn

Cập nhật: May 31, 2018

Nhãn hiệu là một trong những tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, có vai trò to lớn trong việc gây dựng thương hiệu và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy đây được xem là loại tài sản cần được bảo vệ, mà biểu hiện rõ nhất chính là việc các doanh nghiệp tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Là hành vi xác lập hành lang pháp lý bảo hộ cho nhãn hiệu của doanh nghiệp, chính vì vậy ngày nay thủ tục này được các doanh nghiệp hết sức chú trọng.

Những kiến thức cơ bản về nhãn hiệu

Trước khi có thể tìm hiểu về các thông tin thủ tục liên quan đến vấn đề đăng ký nhãn hiệu, thì chúng ta sẽ cùng làm rõ những vấn đề liên quan đến phạm trù nhãn hiệu, để mỗi doanh nghiệp có thể ý thức được tầm quan trọng của loại tài sản này.

Nhãn hiệu là gì?

Đầu tiên là khái niệm nhãn hiệu, đây được xem là một phạm trù dùng để phân biệt các loại hàng hóa cùng loại, được sản xuất bởi những đơn vị khác nhau. Những dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu phải là yếu tố nhìn thấy được như từ ngữ, hình ảnh, logo, được thể hiện đen trắng hoặc bằng màu sắc.

Có những nhóm nhãn hiệu nào?

Nhãn hiệu hàng hóa được chia làm 4 loại chính, để dễ dàng phân biệt cũng như lập hồ sơ trong quá trình đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Nhãn hiệu hàng hóa: là nhãn hiệu dùng để nhận biết những sản phẩm cùng đặc điểm, tính chất của các chủ thể kinh doanh, nó được dán lên trên bao bì của sản phẩm giúp người dùng dễ dàng nhận biết được.

Nhãn hiệu dịch vụ: là loại nhãn hiệu sử dụng cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm,….dùng để phân biệt dịch vụ của các tổ chức cung ứng khác nhau.

Nhãn hiệu chứng nhận: là nhãn hiệu dùng để chứng nhận một loại hàng hóa dịch vụ được dựa theo một tiêu chuẩn nảo đó mà không thuộc sở hữu của ai. Mọi tổ chức cá nhân đều có thể sử dụng nó, với điều kiện sản phẩm của họ phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu do một tập thể, cá nhân đăng ký nhưng tập thể đó không sử dụng mà là các thành viên trong đó sử dụng để quảng cáo tiếp thị cho sản phẩm đó.

Vai trò của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho hàng hóa không chỉ mang đến sự bảo hộ cho nhãn hiệu hàng hóa đó, mà còn tạo được những lợi ích cho doanh nghiệp. Cụ thể là, khi tiến hành thủ tục này và được công nhận, đồng nghĩa với việc cơ quan pháp lý công nhận sự sở hữu đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp. Lúc này nhãn hiệu sẽ được bảo vệ tránh được sự xâm phạm và sử dụng trái mục đích của những cá nhân, tổ chức khác. Đồng thời chính doanh nghiệp cũng sẽ được toàn quyền khai thác những lợi ích thương mại từ chính nhãn hiệu này. Một nhãn hiệu được đăng ký cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ lưu lại được dấu ấn, sự nhận biết của khách hàng đối với dòng nhãn hiệu đó.