Google vẫn biết bạn ở đâu kể cả khi bạn đã tắt định vị

Cập nhật: August 16, 2018

Google càng lúc càng gây khó chịu, những tưởng khi tắt định vị thì chúng ta có tác dụng trốn khỏi Google Song thực tế không phải vậy.

Theo một cuộc điều tra do Associated Press (AP) tiến hành gần đây mục đích nghiêm cứu nguyên lý mà nhiều mô hình dịch vụ Google xử lý dữ liệu chỗ của người dùng đã thu được kết quả đáng lo ngại: nhiều mô hình dịch vụ Google trên cả hai nền tảng Android lẫn iOS vẫn tiếp tục “lưu trữ dữ liệu vị trí của bạn thậm chí khi chúng ta tận dụng những quyền riêng tư để ngăn chúng thực hành điều đó”.

google

Gunes Acar – một nhà nghiên cứu bảo mật của Princeton có thể nhận ra ngay cả khi “Lịch sử Vị trí” đã tắt trên điện thoại Android của anh ấy, bản đồ còn xác định xác thực không gian anh ấy đã đi và lưu dữ liệu cho account Google.AP xuất phát xem xét chi tiết này khi K. Shankari, một nhà khảo sát từ Đại học California, Berkley, đã tắt Lịch sử chỗ trên thiết bị Android của mình.

Tuy nhiên vẫn ưu đãi thông báo có quy định xếp hạng chuyến mua hàng của tên tuổi Kohl. mặc dù khi lập nên tắt định vị, Google nêu rõ: “Bạn có thể tắt Lịch sử chỗ bất cứ khi nào. Khi tắt lịch sử vị trí, nhiều nơi bạn tới chẳng còn được lưu trữ nữa”, Tuy nhiên điều tra của AP chứng minh điều này không đúng.