22 ví dụ sử dụng mã QR trên danh thiếp

Cập nhật: July 25, 2018

Ở bài viết trước có nói về ích lợi của việc thêm mã QR vào danh thiếp. Thì trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp một vài mẫu để mọi người có thể hình dung rõ hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là những ví dụ đơn giản. Từ những ví dụ này, kết hợp với những ý tưởng trên trời dưới đất, bạn có thể tạo ra mẫu danh thiếp cho riêng mình.

Các ví dụ về danh thiếp kết hợp mã QR

Drew Hornebin name card
Drew Hornebin – Sử dụng hai mã QR, một cho tất cả thông tin và một cho số điện thoại. Kết hợp với logo hòa với mã QR để làm nổi hơn mã QR.
23rd & 5th name card
23rd & 5th – Kết hợp thiết kế danh thiếp đơn giản và QR code.
Chocolate Graphics
Chocolate Graphics – Sử dụng màu sắc kết hợp ảnh vẽ chen giữa mã QR.
Advant Tech
Advant Tech – Đơn giản đầy tinh tế. Chú ý hướng dẫn dưới mã QR. Giúp hướng dẫn mọi người dễ dàng sử dụng mã QR.
Clever Cupcakes
Clever Cupcakes – Cửa hàng bánh đưa ra ý tưởng độc đáo cùng mã QR. Rất riêng biệt.
Comando Patches
Comando Patches – Danh thiếp nổi bật lên vì thực sự đây là miếng dán với kích thước của danh thiếp.
Dash Magazine
Dash Magazine – Vị trí đặt mã QR đơn giản. Điểm đặc biệt của danh thiếp này là phần trong suốt của nó.
Digibrand
Digibrand – Đơn giản với các phần cắt.
Durden Outdoor
Durden Outdoor
Fridgehead
Fridgehead – Ý tưởng tuyệt vời, tuy nhiên các máy quét mã dường như không đọc được ><.
Geng Gao
Geng Gao

(còn nữa)